Lietuviųkalba

Sveiki įėję į 希瓦南达瑜伽吠檀多中心 Puslapius lietuvių kalba.

internetinurs svetainurs lietuvių kalba:

Sivananda Jogos Centras维尔纽斯

维尔纽耶中部:

Jogos Centras Prana - Sivananda Jogos Vedantos Centro

Mokytojų kursai vedami su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą:

Tarptautiniai jogos mokytojų rengimo kursai
Ustkoje, Lenkijoje, prie Baltijos j尼奥罗斯

2019 m. rugpjurizio 31 - rugsurizjo 29 d.

" issami iliustruota jogos knyga ".

Šią knygą galima įsigyti维尔纽耶Sivananda jogos vedantos中心.